Bắt dầu học lập trình C cần chuẩn bị gì?

Một đoạn lệnh C in ra màn hinh dòng chữ "Welcome to B142L"

Phần 1: Bắt đầu học lập trình C cần chuẩn bị gì?

Trong phần này chúng ta sẽ khởi động với việc cài đặt môi trường lập trình C trên các hệ điều hành khác nhau như OS X (máy tính Mac) hay các máy tính cài hệ điều hành Windows hay Linux.

Tham khảo thêm cuốn sách The Little Book of C. Các bạn xem comment để lấy link tải sách.
Download C source code này để áp dụng vào bài giảng.
Học lập trình C và một số câu hỏi thường gặp. Bạn đọc qua trước để giải quyết một số lỗi thường gặp.

Nội dung

  • C Editor và IDE
  • Cài đặt CodeLite (Windows và Mac)
  • Cài đặt C compiler trên máy Mac
  • Giới thiệu về CodeLite
  • Sử dụng C++Builder
  • Import các project có sẵn vào C++Builder
  • Lập trình C với NetBeans
  • Import các project có sẵn vào NetBeans
  • Biên dịch chương trình C sử dụng system prompt
  • Sử dụng Visual Studio