Học lập trình và một số câu hỏi thường gặp

Mình tổng hợp trả lời một số câu hỏi thường gặp của các bạn sinh viên khi bắt đầu học lập trình C trong những năm tôi đi dạy.

Học lập trình và một số câu hỏi thường gặp


MALLOC.H NOT FOUND 

Câu hỏi: Khi tôi build 1 chương trình trên OS X, tại dòng lệnh #include <malloc.h> tôi nhận báo lỗi rằng không thể tìm thấy file malloc.h (malloc.h not found)

Trả lời:  Trình biên dịch C compiler và các thư viện hỗ trợ bởi IDE trên hệ điều hành OS X là Xcode hỗ trợ sẵn malloc.h ở nơi nào đó. Các bạn chỉ cần comment (hoặc xóa) dòng lệnh #inclued <malloc.h> này lại như 1 chú thích và chạy lại chương trình sẽ không còn lỗi này xảy ra nữa. Các vấn đề tương tự trên máy Mac các bạn có thể đọc thêm ở tài liệu này: http://macosx.forked.net/comp.html